lomarahan maksaminen

lomarahan maksaminen keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website

Keyword Suggestions

Domains Actived Recently

Websites Listing

Websites Listing below when search with lomarahan maksaminen on Search Engine

Content Ideas (Ads)

Mikä on lomaraha? Näin lomarahan määrä lasketaan - Duunitori

May 19, 2021  · Lomarahan maksaminen. Lomaraha maksetaan joko vuosilomapalkan maksun yhteydessä tai lomaltapaluupäivän palkassa. Useat työnantajat tarjoavat myös mahdollisuutta vaihtaa lomarahan vapaapä...

https://duunitori.fi/tyoelama/mika-o... 

Milloin lomaraha maksetaan ja mitä lomaltapaluuraha ...

May 04, 2021  · Lomarahan maksaminen voidaan suorittaa sopimuksen mukaisesti eli periaatteessa työpaikalla voidaan sopia vapaasti lomarahan maksuajankohta. Vanhahtava käytäntö on puhua lomaltapaluurahasta, jota m...

https://www.vippi.fi/blog/miten-se-l... 

Milloin lomaraha pitää maksaa? | Tehy-lehti

Jun 29, 2017  · Työnantajani maksaa kesäloma­rahat heinäkuussa, jolloin loma voi olla jo pidetty. Eikö lomaraha pitäisi maksaa ennen lomaa? Työskentelen yksityisellä sosiaalipalvelualalla.Ty&#...

https://www.tehylehti.fi/fi/hyva-kys... 

Jäikö lomaraha saamatta tai pohditko, voisitko saada sitä ...

Jun 22, 2021  · Lomarahan maksaminen Lomarahan maksaminen voidaan katsoa vakiintuneeksi osaksi suomalaista työelämää. Sen juuret ulottuvat aina 70-luvulle asti, jolloin sen maksaminen keksittiin metallialan toime...

https://www.legimia.fi/lomarahan-mak... 

Loma-ajan palkka, lomaraha ja lomakorvaus > Vuosiloma ...

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa. Palkkaan kuuluvat luontoisedut on annettava vähentämättömin&#...

https://www.erto.fi/tyosuhdeopas/vuo... 

Lomaraha ja lomaltapaluuraha | TEK.fi

Sep 09, 2015  · Lomaltapaluurahan maksaminen edellyttää, toisin kuin lomarahan maksaminen, pääsääntöisesti työntekijän paluuta töihin. Lomarahaa tai lomaltapaluurahaa koskevia sä...

https://www.tek.fi/fi/tyoelama/lakip... 

Lomarahan maksaminen - Taksit - Suomi24 Keskustelut

Jun 24, 2009  · Karvasta kalkkia on maksaminen, vaan maksettava on! Pakko! Terveisin lomapalkat maksava isäntä. Lue lisää. Alkuperäinen kysymys kuuluikin, että maksatko lomarahan (entinen lomaltapaluura...

https://keskustelu.suomi24.fi/t/8254... 

Lomakorvaus, lomaraha ja lomaltapaluuraha - YTY

Loman maksaminen rahakorvauksena on lähtökohtaisesti sallittua vain edellä tarkoitetuissa tapauksissa. Lomaraha. Lomarahaa (tai lomaltapaluurahaa) koskevia säännöksiä ei ole laissa. Näitä etuuksia koske...

https://www.yty.fi/tietopankki-tyosu... 

Keskustelu - Lomarahan maksaminen | Aihe vapaa | Vauva

May 28, 2009  · Lomakorvauksen maksaminen. Työntekijälle, joka käyttää oikeuttaan 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun vapaaseen, 16 §:ssä säädetty lomakorvaus maksetaan vapaan yhteydess...

https://www.vauva.fi/keskustelu/9973... 

Lomalaskenta - Lomapalkan ja lomarahan maksaminen - YouTube

Procountor vuosilomien maksaminenVideo sisältää:00:26 Palkkalaskelman muodostaminen05:29 Vuosilomat-näkymä Videoon liittyvät ohjekirja-artikkelit:Lomapalkan ...

https://www.youtube.com/watch?v=Ql9u... 

Kuinka vaihtaa lomaraha vapaaksi? - Myynnin ja ...

Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin eikä sitä näin ollen koske vuosilomalain laskentasäännöt, ellei erikseen ole näin sovittu. Niinpä sovittaessa lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, kannattaa tarki...

https://lehti.mma.fi/ajankohtaista/a... 

Miten lomaraha lasketaan? - ERTO

Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin, vaan sen maksamisesta sovitaan työehtosopimuksessa tai työpaikalla. Jos työpaikalla on aiemmin maksettu lomarahaa, sen maksamista ei voi lopettaa yhtäkkiä. Kun lomarahaa mak...

https://www.erto.fi/palvelut/tyo-ja-... 

Lomaraha/ lomaltapaluuraha | Yrittajat.fi

Lomaraha/ lomaltapaluuraha. Vuosilomalaissa ei ole määräystä lomarahan/lomaltapaluurahan eli 50 % korotetun vuosilomapalkan maksamisesta. Lomarahan/lomaltapaluurahan maksuvelvollisuus perustuu työehtosopimukseen. Mä&#...

https://www.yrittajat.fi/yrittajan-a... 

Työnantaja jätti lomarahat maksamatta vedoten ...

Yleensä lomarahan suuruus on puolet loma-ajan palkasta. Tavallisesti lomarahan maksamisen edellytyksenä on, että työntekijä pitää lomansa ja palaa takaisin työhönsä. Julkisen puolen virkaehtosopimu...

https://www.akavanerityisalat.fi/pal... 

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä (17 §)

Työntekijällä, jolle ei ole työsuhteen aikana kertynyt 5–7 §:n mukaan oikeutta lomaan, on oikeus lomakorvaukseen, jonka määrä lasketaan siten kuin 16 §:ssä säädetään. Työ...

http://www.vuosilomaopas.fi/fi/lomak... 

Voiko vuosiloman saada rahana? - Minilex

Vuosilomalain mukaan vuosiloma annetaan vuosittain, josta seuraa, että lomaa ei voi jättää kokonaan pitämättä ja eikä sitä voi antaa kokonaan rahana. Vuosilomalaki on säädetty, jotta työn...

https://www.minilex.fi/a/voiko-vuosi... 

Lomaltapaluuraha ja lomaraha - Minilex

Lomarahan saaminen ei taas edellytä töihin palaamista lomalta. Suuruudeltaan kyseiset korvaukset ovat noin puolet loma-ajan palkasta. Lomarahan muuttaminen vapaapäiviksi onnistuu useilla työpaikoilla; lomarahavapaapäiv...

https://www.minilex.fi/a/lomaltapalu... 

Lomapalkan ja lomarahan maksaminen – Procountor

Aug 14, 2020  · Lomapalkan ja lomarahan maksaminen. Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka lomapalkkaa maksetaan Procountorissa. Lomalaskenta on osa palkanlaskennan prosessia ja lomien maksaminen tapahtuu Palkkalaskelma -nä...

https://procountor.finago.com/hc/fi/... 

Lomapalkka ja -korvaus - Työsuojelu

Lo­ma­palk­ka ja -kor­vaus. Vuosiloman ajalta työntekijälle maksetaan vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka. Se, miten lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan, ri...

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/v... 

Lomaraha – Wikipedia

Apr 17, 2012  · Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen. Työntekijällä ei siten ole ilman...

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lomara... 

Työsuhdetietoisku: Lomarahan määräytyminen ja maksaminen ...

Mar 24, 2021  · Lomarahan maksamisen edellytykset ja määrä. Lomarahan maksaminen perustuu Kaupan työehtosopimukseen. Vuosilomalaissa ei säädetä lomarahasta, joten oikeutta lomarahaan ei automaattis...

https://kauppa.fi/uutishuone/2021/03... 

Keskustelu - Voiko työnantaja yhtäkkiä päättää jättää ...

Mar 24, 2009  · Tällöin työnantaja saa päättää milloin vain ettei enää maksa lomarahoja. Siis kun meillä on aina puhuttu, että lomaraha. Ja se on ollut puolen kuun palkka, joka ...

https://www.vauva.fi/keskustelu/9727... 

Vuosilomapalkka ja lomaraha - JHL

Lomarahan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä aloittaa lomansa ja palaa lomaltaan sovittuna aikana ellei lomaltapaluun esteenä ole vuosilomalain 7 §:ssä mainittu tai muu hyväksyttävä syy. Lo...

https://www.jhl.fi/tyoelama/tyoehtos... 

Vuosilomapalkan maksaminen (15 §)

May 13, 2020  · 15 § Vuosilomapalkan maksaminen. Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkka saadaan maksaa työsuhteessa tavanmukaisest...

http://www.vuosilomaopas.fi/fi/vuosi... 

Loma-ajan palkkojen ja lomarahojen ennakonpidätys - vero.fi

Lomarahan saaminen alemmalle prosentille ei ole syy muuttaa verokortin pidätysprosenttia. Jos työnantaja käyttää nk. kausilaskentaa, yleensä käsinlaskennassa, lomarahasta tms. loma-ajan palkan lisäksi makset...

https://www.vero.fi/syventavat-vero-... 

Vuosiloma ja lomapalkka - Teollisuusliitto

Vuosilomapalkan maksaminen. Vuosilomapalkka on maksettava työntekijälle ennen vuosiloman alkamista. Vuosilomapalkan maksamisesta voidaan paikallisesti sopia niin, että lomapalkka maksetaan säännönmukaisina palkanmaksu...

https://www.teollisuusliitto.fi/tyoe... 

Mitä lomarahasta voi sopia? - Alma Talent

Jos lomarahan maksaminen ei perustu työehtosopimukseen, se voi perustua siihen, että siitä on sovittu työsopimuksessa. Tällaisessa tapauksessa järjestelyn sisältö määräytyy sen mukaan, mit...

https://pro.almatalent.fi/article/mi... 

Loma-ajan palkka ja lomalaskenta – Palkkaus.fi

Lomapäiviä kertyy ns. lomanansaintavuoden aikana. Lomapäiviä kertyy seuraavien säätöjen mukaan: Lomanansaintavuosi ei ole kalenterivuosi, vaan lomia ansaitaan vuosittain ajalla 1.4. – 31.3. 1. Työntekij...

https://www.palkkaus.fi/abc/loma-aja... 

Lomarahan voi vaihtaa vapaaksi sopimalla - YTY

May 05, 2020  · Koska lomarahan maksaminen perustuu työehtosopimuksen erilliseen määräykseen, sitä ei koske vuosilomalain laskentasäännöt. Vuosiloman osalta lauantait lasketaan yleensä lo...

https://www.yty.fi/uutishuone/lomara... 

Vuosilomat - Valtiovarainministeriö

Apr 15, 2019  · Lisätietoa. Valtion virkamiesten ja työntekijöiden vuosilomia koskevat soveltamismääräykset ja -ohjeet, määräys/ohje, 13.5.2020. Tiedosto avautuu uudessa välilehdess&...

https://vm.fi/valtio-tyonantajana/vi... 

Vuosiloma Suomessa – Wikipedia

Lomarahavapaa. Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen. Työntekijällä ei siten ole ilman eri sopimusta o...

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Vuos... 

Vuosiloma | KT Kuntatyönantajat

Vuosiloman maksaminen lomakorvauksena palvelussuhteen aikana poikkeustilanteissa. KVTES IV luku 16 § Pääsääntöisesti lomakorvaus voidaan maksaa vain palvelussuhteen päättyessä, jolloin lomakorvausta mak...

https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/v... 

Vuosiloma - Heta-liitto ry

Jos olet Heta-liiton jäsen, tulee sinun toimia työehtosopimuksen mukaan – tällöin vuosiloman siirtotilanteessa tulee avustajan lähtökohtaisesti toimittaa lääkärintodistus jo 1. sairauspäiväs...

https://heta-liitto.fi/neuvontapalve... 

IV luku Vuosiloma | KT Kuntatyönantajat

Feb 01, 2017  · Lomarahan laskentaperusteena on. 13 x 1 700 +12 x 1 850 = 1 772 euroa. Lomarahan suuruus on näin ollen 4 % x 1 772 euroa. 25. 3 mom. ... 19 § Vuosilomapalkan ja lomarahan maksaminen

https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2... 

Lomalaskennan prosessi – Procountor

Jan 15, 2021  · 4. Vuosilomien maksaminen. Kertyneitä lomia käytetään ja maksetaan palkanlaskennan yhteydessä. Uudelle palkkalaskelmalle nostetaan lomapalkka painamalla Lomapalkka-painiketta ja valitsemalla ...

https://procountor.finago.com/hc/fi/... 

KESÄLOMIEN KYNNYKSELLÄ - Rakennusliitto

Jun 13, 2018  · Loman ajankohta tulee ilmoittaa työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Ellei ilmoittaminen kuukautta ennen ole mahdollista, on se kuitenkin ilmoitettava viimeistään 2...

https://rakennusliitto.fi/2018/06/13... 

Rakennusalan työehtosopimus, TES - Tiivistelmä - Enersense

Lomarahan maksaminen eritellään työntekijälle annettavaan palkkalaskelmaan. Lomaraha perhevapaan ajalta. Perhevapaiden ajalta työntekijälle kertyy vuosilomaa vuosilomalain mukaisesti. Jokaisen perhevapaan (erityis...

https://enersense.fi/rakennusalan-ty... 

Maksuton palkanlaskentaohjelma | Palkka.fi

Lomarahan maksamisesta sovitaan työsopimuksessa. Lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta. Lomarahan voi maksaa kerralla ennen loman alkamista. Lomaraha maksetaan useiden sopimusten mukaan myös lomakorvauksen yhteydessä silloin, kun ty...

https://www.palkka.fi/Ohjeet/Ohje/y/... 

Lomapalkka - Palvelualojen ammattiliitto PAM

Jan 20, 2020  · 030 100 620 klo 10-14. Työttömyyskassa, Unemployment benefit advice, Arbetslöshetsskydd. 020 690 211 klo 10-14. Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska. Ärende...

https://www.pam.fi/wiki/lomapalkka.h... 

TYÖEHTOSOPIMUS - Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Työehtosopimuksen allekirjoittaminen Todettiin, että 1.11.2017 saavutetun neuvottelutuloksen mukainen sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoittamis esta, 15.11.11.2017 alkaen.

https://ytn.fi/wp-content/uploads/20... 

Etusivu - Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Etusivu - Ylemmät Toimihenkilöt YTN

https://ytn.fi/wp-content/uploads/20... 

Maksuton palkanlaskentaohjelma | Palkka.fi

Jun 14, 2021  · Lomarahan maksamisesta sovitaan työsopimuksessa. Lomakorvausta maksetaan, jos työntekijän työsuhde päättyy. Työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus si...

https://www.palkka.fi/Koti/Tiedote/L... 

Lomarahan vapaaksi vaihtaminen

Lomarahan vaihtamisesta – päivien määrästä – tulee sopia kyseisen lomarahan maksuvuoden huhtikuun loppuun mennessä eli vuoden 2019 lomarahapäivien määrästä tulee sopia 30.4.2019 menness...

https://evl.fi/documents/1327140/424... 

Tilisanomat.fi

Vuosiloma on mahdollista pitää myös lomautuksen sisällä. Työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan vuosilomalain mukaisessa järjestyksessä. Lomalle lähtö, loman viettäminen j...

https://tilisanomat.fi/yleiset/lomau... 

Vuosiloma kaupan alalla - Palvelualojen ammattiliitto PAM

Lomaa ansaitaan täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta seuraavasti: Ansaitset lomaa joko 14 päivän tai 35 tunnin säännön perusteella. - jos työsopimuksesi on tehty siten, että työskent...

https://www.pam.fi/wiki/vuosiloma-ka... 

Lomarahan maksaminen sairaslomalla | lomarahan suuruus ...

Jan 01, 2016  · Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen Lähetys ja toimitus. Palautukset ja hyvityk...

https://aufpassen-um-red.com/viewtop... 

TALONRAKENNUSALA 2018 - Etusivu - Rakennusliitto

Lomarahan suuruus on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä makse-taan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %. Lomarahaa kertyy myös sairaus- ja tapaturma-aj...

https://rakennusliitto.fi/wp-content... 

TYÖEHTOSOPIMUS - Teollisuusliitto

19.3 Työajan tasaamislisät ja niiden maksaminen ..... 75 19.4 Työtuntijärjestelmä ..... 76 19.5 Työaikamuodon muutokset ..... 78 19.6 Yleisiä määräyksiä työajan järjestämisest&#...

https://www.teollisuusliitto.fi/wp-c... 

Työnantajan vapaaehtoisuuteen perustuvien lomarahaehtojen ...

Tutkielman keskeiset johtopäätökset ovat, että lomarahan maksaminen voi perustua sekä yksilöä että henkilöstö - tai työntekijäryhmää koskeviin oikeustoimiin. Oikeustoimien luont...

https://helda.helsinki.fi/handle/101... 

Top