financiering verslavingszorg

financiering verslavingszorg keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website

Keyword Suggestions

Domains Actived Recently

Websites Listing

Websites Listing below when search with financiering verslavingszorg on Search Engine

Content Ideas (Ads)

Vergoeding verslavingszorg alcohol of drugs - CZ

Verslavingszorg . Vergoeding verslavingszorg Hulp om van een verslaving af te komen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Het kan gaan om een behandeling met of zonder opname. Uw vergoeding in het kort. Basisverzekering. 100% vergoed. …

https://www.cz.nl/vergoedingen/versl... 

Financiering van de GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg

Dec 28, 2011  · Financiering van de GGZ GGZ wordt vanuit verschillende bronnen gefinancierd: De belangrijkste financieringsbronnen zijn: AWBZ, voor langdurig verblijf, wonen, woonondersteuning ZVW, voor 'geneeskundige' GGZ WMO, voor...

https://geestelijkegezondheidszorg.w... 

Financiering | allesoverpsychiatrie

GGZ wordt vanuit verschillende bronnen gefinancierd. De belangrijkste financieringsbronnen zijn: AWBZ, voor langdurig verblijf, wonen, woonondersteuning ZVW, voor 'geneeskundige' GGZ WMO, voor openbare GGZ en maatschappelijke ondersteuning Justiti...

https://allesoverpsychiatrie.wordpre... 

Kosten en vergoeding | Stichting De Stam

De Stam Verslavingszorg declareert de behandeling rechtstreeks bij jouw verzekeraar. Bij een aantal verzekeraars moeten wij vooraf financiering aanvragen voor jouw behandeling. De wachttijd voor de behandeling kan dan wat langer zijn, afhankelijk ...

https://www.destam.org/kosten-en-ver... 

Verslavingszorg | B-there

Verslavingszorg. B-there houdt zich niet direct bezig met het behandelen van verslaafden, maar meer met de trajecten die hier omheen plaatsvinden. In nauwe samenwerking met de zorgorganisaties begeleiden we een persoon met een verslaving aan de vo...

https://www.b-there.eu/diensten/vers... 

Kosten - Novadic-Kentron Verslavingszorg

Ben jij of is je kind jonger dan achttien jaar? De gemeente betaalt voor deze zorg vanuit de jeugdwet. Hiervoor geldt geen eigen risico. De gemeente betaalt voor de zorg rechtstreeks aan Novadic-Kentron.See more on novadic-kentron.nl

https://www.novadic-kentron.nl/hulp-... 

Bekostiging - NVGzP

Mijn NVGzP. Contact. Zoeken. Bekostiging. Binnen de gezondheidszorg zijn er verschillende sectoren en branches die op diverse manieren worden gefinancierd. Hieronder wordt een beknopte omschrijving gegeven van deze verschillende manieren van bekos...

https://www.nvgzp.nl/bekostiging/ 

Financiering van de GGZ | Geestelijke Gezondheidzorg Rotterdam

Hoe wordt mijn behandeling betaald? U gaat wellicht gebruikmaken of u maakt al gebruik van de zorg van de GGZ. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden. Op deze pagina krijgt u uitleg over hoe de financiering van uw behandeling geregeld i...

https://ggzrotterdam.wordpress.com/f... 

Zorgprestatiemodel per 2022 | Geestelijke gezondheidszorg ...

Met dit nieuwe model nemen we afscheid van de dbc’s en zzp’s in de gespecialiseerde ggz, de dbbc’s in de fz en de prestaties in de generalistische basis-ggz. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken samen met de NZa om het zorgprestatiemode...

https://www.nza.nl/zorgsectoren/gees... 

GGZ Standaarden

Sep 27, 2021  · Zorginstituut Nederland heeft acht kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg opgenomen in het Register: Landelijke samenwerkingsafspraken jeugd-GGZ, Trauma, Psychose, Psychotherapie, Diversiteit, KOPP...

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgst... 

Projecten - Vrienden van Tactus

Voor financiering in zowel geld en materialen als personele inzet, komen in aanmerking projecten met een bijzondere aanvullende functie op de kernactiviteiten van Tactus Verslavingszorg. Doe-praatgroepen voor kinderen van. Tactus vraagt aandacht v...

https://www.vriendenvantactus.nl/pro... 

Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik ...

GGZ Nederland, netwerk patiëntenraden verslavingszorg & Kennisnetwerk het Zwarte Gat, 2010; de Haan en Oude Bos, 2011; Oude Bos en Schippers, 2012; Stollenga e.a., 2013). Herstel is een bredere, integrale (holistische) toepassing van het ...

https://www.vvgn.nl/wp-content/uploa... 

Kosten en verzekering | VNN

De kosten voor volwassenen vanaf 18 jaar. De intake en behandeling wordt vergoed door de basisverzekering. Het kan gaan om allerlei vormen van verslaving: alcohol, drugs, gamen, gokken, medicijnen. Het is belangrijk om te weten dat we gesprekken v...

https://www.vnn.nl/hulp/praktische-i... 

Bevoegdheden binnen GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg

Dec 28, 2011  · De GGZ-agoog In opdracht van het CONO (het Centraal Orgaan voor Nascholing en Opleiding GGZ) voerden Hutschemaekers en Neijmeijer in1998 een studie uit over de beroepen in de geestelijke gezondheids­zorg. Eé...

https://geestelijkegezondheidszorg.w... 

Slepende onzekerheid over financiering van de ...

Jan 01, 2000  · Alweer staan de wethouders en de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg op hun kop. Want wéér is er zo'n advies verschenen van de Raad voor de financië...

https://www.zorgwelzijn.nl/slepende-... 

Winning teams Zorg en Financiering

Winning teams Zorg en Financiering. Het regieteam geeft prioriteit aan specifieke relevante onderwerpen via ‘winning teams’. Deze teams werken onderling vaak samen en stemmen ook af met de regieteams en de waardenetwerken. Winning teams operer...

https://www.denederlandseggz.nl/winn... 

10. Financiële informatie | Jaarverslag Verslavingszorg ...

voor de financiering van de vlottende activa. Het werkkapitaal wordt door VNN volledig gebruikt voor de financiering van onderhanden DB(B)C’s en Jeugdhulp en afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C’s. Door de looptijd van de DB(B)C is er...

https://jaarverslag2019.vnn.nl/10-fi... 

Over FMA - FMA

Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) is in 1997 opgericht op initiatief van het Eilandgebied Curaçao. FMA coördineert tevens alle gesubsidieerde activiteiten in verband met de verslavingszorg op Curaçao.

https://fma-curacao.com/over-fma/ 

Patiëntenorganisatie - Wikipedia

Het onderscheid tussen een stichting en een vereniging is dat het beleid van een vereniging wordt bepaald door de leden, terwijl bij een stichting het bestuur alle besluiten neemt. Een vereniging is dus niet alleen voor, maar ook van de patië...

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pati%C... 

Handreiking voor betere zorg voor kinderen van ouders met ...

de verslavingszorg deze doelgroep vaak een warm hart toedragen, zetten instellingen voor verslavingszorg deze interventies echter niet allemaal consequent in. Of en op welke manier er aandacht is voor kinderen van verslaafde ouders en cliënte...

https://s4f8968bd6514a301.jimcontent... 

PACT - Professional Alliance with Clients in Treatment ...

De PACT-studie betreft een prospectieve, longitudinale studie met herhaalde metingen bij in totaal 204 jongeren die in ambulante behandeling komen voor verslavingsproblematiek of andere jeugdpsychiatrische problematiek. In Fase A zijn tijdens trea...

https://www.brijder.nl/wie-we-zijn/w... 

Financiering - Veiligheidsregio Hollands Midden

In de paragraaf financiering wordt ingegaan op de wijze waarop VRHM inhoud geeft aan het Financieel Statuut. De doelstelling van de treasuryfunctie is als volgt geformuleerd: - het beheersen van de financiële risico’s zoals renterisico’s,...

https://www.vrhm.nl/organisatie/publ... 

Verslavingsreclassering | Tactus Verslavingszorg

Het reclasseringsadvies geeft antwoord op twee belangrijke vragen: 1. Wat is de kans dat je opnieuw in criminaliteit vervalt? 2. Wat is nodig om herhaling te voorkomen? De Verslavingsreclassering geeft advies aan rechters, officieren van justitie ...

https://www.tactus.nl/hulpaanbod/ver... 

(PDF) Protocol adhd bij verslaving | Geurt van de Glind ...

PROTOCOL ADHD BIJ VERSLAVING Screening, diagnostiek en behandeling voor de ambulante en klinische verslavingszorg Samenstelling: Geurt van de Glind Sandra Kooij Daniëlle van Duin Anne Goossensen Pieter-Jan Carpentier Colofon Financiering ZonM...

https://www.academia.edu/57788396/Pr... 

Aanmelden - Reinier van Arkel - Demarrage

De geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg worden uit verschillende stelsels gefinancierd. De behandeling en begeleiding die instellingen bieden wordt betaald vanuit: 1. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, via gemeenten), 2. de Jeug...

https://www.demarrage.info/aanmelden 

GGZ Instellingen - Microsoft Azure

Terwille Verslavingszorg Verslavingszorg Noord-Nederland Limburg. Co-eur B.V. FPC de Rooyse Wissel LEVANTOgroep Lionarons GGZ MET GGZ Mondriaan Mutsaersstichting Vincent van Gogh Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg . Noord-Brabant. Amarant auti...

https://www-ggz-acc.azurewebsites.ne... 

Gezin aan Bod: het Strengthening Families Program ...

Up to 12% cash back  · Bij een instelling is een gecombineerde financiering vanuit verslavingszorg en jeugdzorg gerealiseerd, respectievelijk voor contacten met de ouders en voor die van de jongeren. Het is jammer dat onduidelijkh...

/rebates/welcome?url=https%3a%2f%2fl... 

1389 Meer Babyboomers Zoeken Hulp ... - Zorg en Financiering

Up to 12% cash back  · De verslavingszorg ontving het afgelopen jaar tien procent meer alcoholcliënten in de leeftijdsgroep 60 tot 65 jaar. Dit is, naast de verdubbeling van de alcoholproblematiek onder ouderen in de laatste ...

/rebates/welcome?url=https%3a%2f%2fl... 

Neem contact op met Amarillo Care - ervaringsdeskundige ...

Amarillo Care. Elke van Geel. KvK: 58791914. IBAN: NL74RABO0368538486. BTW: NL853183417B01. AGB-code: 41783975. Bel mij nu! Wij bieden ook mogelijkheden voor financiering via Gemeenten, PGB en Participatiebudget. Mocht je hiervoor in aanmerking ko...

https://amarillocare.nl/contact/ 

Adressen | Tactus Verslavingszorg

Vanuit deze locatie bieden we voorlichting, ondersteuning, lichte hulp en specialistisch hulp aan jongeren tot en met 23 jaar met een verslaving aan drugs, alcohol, gokken of gamen. Almelo, Locatie Wierdensestraat 32. Op deze locatie worden alle a...

https://www.tactus.nl/adressen 

Routine Outcome Monitoring in de bemoeizorg

gaan met de ontwikkelingen binnen de GGz en verslavingszorg. Bovendien kan door ROM de effecti-viteit van de bemoeizorg verder onderbouwd worden. De aard van bemoeizorg (outreachend, ad hoc karakter, moeilijk bereikbare doelgroep die nog geen zorg...

https://www.tilburguniversity.edu/si... 

Handboek Forensische Zorg

6 Financiering van forensische zorg 6.1 Bekostiging 38 6.2 Facturatie van afgesloten DBBC na enkel (pre-)intake 38 6.3 Eigen bijdrage forensische verblijfszorg 36 ... Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelij...

https://www.forensischezorg.nl/files... 

Saverio Colard - Manager - Tactus, Verslavingszorg | LinkedIn

Tactus Verslavingszorg. okt. 2013 - jan. 20184 jaar 4 maanden. Raiffeisenstraat 75, Enschede. Als manager verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, personeelsbeleid en afstemming met Regiebehandelaren voor de inhoud. Relatiebeheer met financiers i...

https://nl.linkedin.com/in/saverio-c... 

Pak hepatitis C aan in de gevangenis | medischcontact

Oct 03, 2012  · De verslavingszorg en penitentiaire inrichtingen (PI’s) ondervinden echter barrières voor het identificeren en behandelen van HCV. Belangrijkste bottlenecks zijn: beperkte aandacht voor somatiek binnen verslav...

https://www.medischcontact.nl/nieuws... 

Geurt VAN DE GLIND | Senior Research Associate | PhD ...

Colofon Financiering ZonMw Samenwerkende instellingen Trimbos-instituut De Grift Gelders centrum voor verslavingszorg Brijder Verslavingszorg Verslavingszorg Noord Nederland Parnassia ...

https://www.researchgate.net/profile... 

Man Kuen van Steensel - Kennismanager met aandachtsgebied ...

Apr 14, 2017  · Beleidsadviseur Arbeidszaken bij GGZ Nederland, de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Vanuit de afdeling Financiering en Arbeidszaken houd ik me bezig met de Pa...

https://nl.linkedin.com/in/man-kuen-... 

Handboek forensische verslavingszorg | Eric Blaauw | Springer

Handboek forensische verslavingszorg. Editors: Blaauw, Eric, Roozen, Hendrik (Eds.) - overzicht van het hele veld forensische verslavingszorg. - geschreven door deskundigen. - volledig up-to-date. see more benefits. Buy this book. Softcover n/a. I...

https://www.springer.com/gp/book/978... 

Verslavingszorg herijkt - PDF Free Download

Verslaving en verslavingszorg 2.1 Inleiding 2.2 Oorzaken en gevolgen verslaving 2.3 Maatschappelijke positie van verslaafden 2.4 Behoeften vraag en aanbod 2.5 Zorgfuncties en prioriteiten 2.6 Financiering, planning en bekostiging 2.7 Oordeel betro...

https://adoc.pub/verslavingszorg-her... 

Run op Jellinek door eigen bijdrage, Zorg en Financiering ...

Mar 16, 2012  · Run op Jellinek door eigen bijdrage Run op Jellinek door eigen bijdrage 2012-03-16 00:00:00 zorg Het overnameplan is opmerkelijk omdat De Om- de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ring enkele jaren geleden als ...

https://www.deepdyve.com/lp/springer... 

Revalidatieconventies Geestelijke Gezondheidszorg

2.5 Centra voor verslavingszorg 43 2.5.1 Verankering in de GGZ zorgprogramma’s 43 2.5.2 Financiering: meer dan enkel RIZIV 44 2.5.3 Artsen en psychiaters als deel van multidisciplinair team 44 2.5.4 Kinderen van druggebruikers 44 2.5.5 Groeipad ...

https://www.zorgneticuro.be/sites/de... 

Financiën - Trimbos Rookvrije Start

Financiën Idealiter zijn er financiële middelen voor de werkgroep om stoppen-met-roken beleid te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. Is er geen financiering beschikbaar? Dan kan het zinvol zijn om andere financieringsmogelijkheden ...

https://www.zorgpadrookvrijestart.nl... 

Daniëlle VAN DUIN | MSc. Psychology | Trimbos-instituut ...

Colofon Financiering ZonMw Samenwerkende instellingen Trimbos-instituut De Grift Gelders centrum voor verslavingszorg Brijder Verslavingszorg Verslavingszorg Noord Nederland Parnassia ...

https://www.researchgate.net/profile... 

Redelijk tarief voor ambulante verslavingszorg, Zorg en ...

Dec 13, 2012  · Redelijk tarief voor ambulante verslavingszorg Redelijk tarief voor ambulante verslavingszorg 2012-12-13 00:00:00 stelsel verstrekkende oplossingen, bijvoorbeeld door dat zij niettemin daarbij een belang hebben. Niet...

https://www.deepdyve.com/lp/springer... 

760 Minister Klink Opent Onlinebehandeling ...

SamenvattingIn de uitgaanswereld wordt vaak meer gesnoven dan alleen de sfeer. Er wordt veel geëxperimenteerd en regelmatig slikken mensen meer dan ze zouden willen. Voor deze mensen start Brijder Verslavingszorg een onlinebehandeling:www.dru...

https://www.semanticscholar.org/pape... 

100+ "Maarten Boer" profiles | LinkedIn

View the profiles of professionals named "Maarten Boer" on LinkedIn. There are 100+ professionals named "Maarten Boer", who use LinkedIn to exchange information, ideas, and opportunities.

https://www.linkedin.com/pub/dir/maa... 

Oktober 2021 - Agenda ROYALBLOG.NL

Sep 30, 2021  · Koningin Máxima spreekt in haar functie van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling ... Het Trimbos-instituut is het landelijk Nederlands kennisinstitu...

https://gpdhome.typepad.com/agenda/2... 

Senior Medewerker Zorgadministratie GGZ Job Bilthoven ...

Oct 15, 2021  · Location: Bilthoven<br>Werk jij graag binnen een maatschappelijke organisatie. Heb jij een zorghart en wil jij bijdragen aan een goed lopend proces? Dan is deze functie van senior medewerker zorgadministratie G...

https://www.learn4good.com/jobs/neth... 

Jan Speetjens - systeemtherapeut - Praktijk voor ...

View Jan Speetjens’ profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. Jan has 9 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and …

https://be.linkedin.com/in/jan-speet... 

Innovatieve ambulante ggz in de wijk.

sche ggz, verslavingszorg, werk­dagbesteding en leerprojecten of begeleiding bij beschermd wonen. In Assen en Emmen zijn de teams gepositioneerd in een wijk­ centrum. In Hoogeveen en De Wolden is het team gehuisvest in een vleugel van Zi...

https://edit-ggz.azurewebsites.net/g... 

Top